Diumenge, 18 De Febrer De 2018
PLAÇA MAJOR, 1, EL PONT DE BAR, Pont de Bar - 25723 Telèfon: 973384063 Fax: 973384063
ajuntament@pontbar.cat

Anuncis i edictes oficials

23/01/2018

01-2018 aprovació provisional modificació ordenança fiscal escombrariesInformació addicional

06/12/2017

08-2017 Aprovació inicial memòries tècniques valoradesInformació addicional

12/09/2017

07-2017 Exposició pública padro escombraries 1r semestre 2017Informació addicional

26/05/2017

06-2017 Aprovació definitiva del pressupost de 2017Informació addicional

21/05/2017

05-2017 Aprovació inicial modificació Pla especial Catàleg masies en sòl rústic


L'acord del Ple daprovació inicial, el text íntegre de la modificació del Pla especial inicialment aprovada i el resum de l'abast de llurs determinacions  es poden consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2503060009

Informació addicional

14/05/2017

04-2017 Aprovació inicial Pla especial variant camí de Sant Jaume


L'acord del Ple daprovació inicial, el text íntegre del Pla especial inicialment aprovat i el resum de l'abast de llurs determinacions  es poden consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2503060009

Informació addicional

19/04/2017

03-2017 Aprovació inicial del pressupost de 2017Informació addicional

11/04/2017

02-2017 Informació pública Compte General de 2016Informació addicional

10/01/2017

01-2017 Exposicio publica padro escombraries 2n semestre 2016Informació addicional

03/07/2016

06-2016 Informació pública Compte General de 2015


Informació addicional

15/05/2016

05-2016 Aprovació definitiva del pressupost de 2016Informació addicional

05/05/2016

04-2016 Formalització contracte obra cloració i altresendipòsitsd'aiguaInformació addicional

05/05/2016

03-2016 Exposicio publica Cens electoral per properes Eleccions Generals


01/05/2016

02-2016 Inici expedient investigació camí accés part de baix de BarInformació addicional

10/04/2016

01-2016 Aprovació inicial del pressupost de 2016Informació addicional

17/01/2016

22-2015 Aprovació definitiva projecte cloració i altres en dipòsits d'aiguaInformació addicional

16/11/2015

21-2015 Formalització contractació obra arranjament local de ToloriuInformació addicional

08/11/2015

20-2015 Aprovació inicial projecte cloració i altres en dipòsits d'aigua


El text íntegre del projecte tècnic es pot consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=54425&idens=2503060009

Informació addicional

06/11/2015

19-2015 Formalització contracte d'arrendament local -La Caseta-, de ToloriuInformació addicional

03/11/2015

18-2015 Exposicio publica del Cens electoral per properes Eleccions Generals


24/10/2015

17-2015 formalització aprofitament de caça APC L-10.633


Informació addicional

06/08/2015

16-2015 contractació aprofitament de caça APC L-10.633- Inclou Plec de condicions-


16-2015 contractació aprofitament de caça APC L-10.633- Inclou Plecde condicions-

- DARRER DIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: el dia 27 d'agost de 2015

- OBERTURA DELS SOBRES PRESENTATS: el dia 1 de setembre de 2015, a les 19:30 hores.

Informació addicional

06/08/2015

15-2015 Convocatòria arrendament local -La Caseta- de Toloriu-Inclou el Plec de condicions-


- DARRER DIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: el dia 1 de setembre de 2015

- OBERTURA DELS SOBRES PRESENTATS: el dia 8 de setembre de 2015 a les 19:00 hores

Informació addicional

06/08/2015

14-2015 Convocatòria contractació obra arranjament local de Toloriu


El projecte tècnic es pot obtenir i consultar a la web municipal http://pontbar.ddl.net (apartat d'anuncis i edictes oficials, concretament a l'anunci 14-2013 d'aprovació definitiva del projecte.

 

- DARRER DIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: el dia 7 de setembre de 2015

- OBERTURA DELS SOBRES PRESENTATS: el dia 15 de setembre de 2015 a les 19:00 hores

Informació addicional

04/08/2015

13-2015 exposicio publica Cens electoral per properes eleccionsautonòmiquesInformació addicional

04/08/2015

12-2015 exposicio publica padro escombraries 1r semestre 2015Informació addicional

22/07/2015

11-2015 Convocatòria per cobrir càrrec de Jutge de Pau substitut


Informació addicional

22/07/2015

10-2015 Publicació del cartipàs municipal


Informació addicional

05/07/2015

09-2015 Informació pública memòria valorada pavimentació i serveis a Bar -Inclou la Memòria-


Informació addicional

28/06/2015

08-2015 Aprovació definitiva projecte arranjament local a Toloriu


(El Projecte tècnic aprovat està a l'anunci 14/2013)

Informació addicional

15/05/2015

07-2014 Informació pública Compte General de 2014


Informació addicional

12/05/2015

06-2015 Aprovació definitiva del pressupost de 2015Informació addicional

11/04/2015

05-2015 Aprovació definitiva Reglament exclusio factura electrònica


Informació addicional

01/04/2015

04-2015 Aprovació inicial del pressupost de 2015Informació addicional

31/03/2015

03-2015 Exposició cens electoral per eleccions localsInformació addicional

28/02/2015

02-2015 Formalització concurs arrendament habitatge de Toloriu


Informació addicional

13/02/2015

01-2015 Informació pública Reglament exclusio factura electrònica -amb text Reglament-


Informació addicional

23/12/2014

18-2014 exposicio publica padro escombraries 2n semestre 2014Informació addicional

20/12/2014

17-2014 Inicial modificació núm. 2 POUM i suspensió llicències


Veure l'acord del Ple d'aprovació inicial i el text de la modificació que s'exposa al públic a l'apartat d'Anuncis i Edictes E-Tauler, de la seu electrònica d'aquest Ajuntament, accessible des de la plana principal de la web municipal.

 

Informació addicional

12/10/2014

16-2014 Informació pública rehabilitació Mas de Sant Vicenç


Informació addicional

19/09/2014

15-2014 Exposició llistes per sorteig Jurat


Informació addicional

29/07/2014

13-2014 Convocatòria concurs per arrendament -amb Edicte i PCAPcorregits-


Anunci i Plec de clàusules redactats amb inclusió de la correcció d'errades del dia 29-07-2014 en les puntuacions dels criteris d'adjudicació.

Informació addicional

23/07/2014

14-2014.1 Inicial Projecte Aristot (1 de 11 Edicte i memòria)


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.2 Inicial Projecte Aristot (2 de 11) -Plec de condicions-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.3 Inicial Projecte Aristot (3 de 11) -Estudi de seguretat i pressupost-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.4 Inicial Projecte Aristot (4 de 11) -Plànol 1 Ubicació i situació-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.5 Inicial Projecte Aristot (5 de 11) -Plànol 2 Planta i fotografies-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.6 Inicial Projecte Aristot (6 de 11) -Plànols 3 a 5 Carreró de Baix-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.7 Inicial Projecte Aristot (7 de 11) -Plànols 6 a 8 Placeta del Mig-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.8 Inicial Projecte Aristot (8 de 11) -Plànols 9 a 11 Tram carrer Castellot-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.9 Inicial Projecte Aristot (9 de 11) -Plànols 12 a 16 Serveis i mur Tram carrer Castellot-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.10 Inicial Projecte Aristot (10 de 11) -Plànols 17 a 19 Dipòsit aigua-


Informació addicional

23/07/2014

14-2014.11 Inicial Projecte Aristot (11 de 11) -Plànols 20 a 27 Detalls-


Informació addicional

21/07/2014

12-2014 Informació pública Compte General de 2013


Informació addicional

21/07/2014

11-2014 Convocatòria per cobrir càrrec de Jutge de Pau titular -inclou model de sol·licitud-


Informació addicional

30/06/2014

10-2014 Notificació edictal


Informació addicional

17/06/2014

09-2014 Definitiva imposició i ordenació taxa cementiris municipalsInformació addicional

18/05/2014

08-2014 Aprovació definitiva Ordenança trànsit bestiar -inclou text Orenança-


Informació addicional

18/05/2014

07-2014 Aprovació definitiva pressupost de 2014


Informació addicional

27/04/2014

06-2014 Aprovació inicial imposició i ordenació taxa cementiris municipals -inclou text Ordenança Fiscal-


Informació addicional

09/04/2014

05-2014 Informació pública pressupost de 2014


Informació addicional

01/04/2014

04-2014 Exposició pública cens per eleccions Parlament Europeu


Informació addicional

29/03/2014

03-2014 aprovació inicial Ordenança trànsit bestiar -inclou text Ordenança-


Informació addicional

09/02/2014

02-2014 aprovació definitiva modificació ordenança fiscal escombraries


Informació addicional

21/01/2014

01-2014 exposicio publica padro escombraries 2n semestre 2013Informació addicional

18/12/2013

16-2013 aprovació inicial modificació ordenança fiscal escombraries -inclou text de la modificació-


Informació addicional

15/10/2013

15-2013 Aprovació definitiva Mapa capacitat acústica -inclou mapes apovats-


Informació addicional

08/08/2013

14-2013 Aprovació inicial projecte arranjament local a Toloriu -inclou projecte-


Informació addicional

08/08/2013

13-2013 Aprovació inicial Mapa capacitat acústica


Informació addicional

26/07/2013

12-2013 Aprovació definitiva pressupost 2013


Informació addicional

18/06/2013

11-2013 Informació pública pressupost de 2013


Informació addicional

18/06/2013

10-2013 Informació pública Compte General de 2012


Informació addicional

09/06/2013

09-2013 aprovació definitiva modificació ordenança fiscal escombraries


Informació addicional

01/06/2013

08-2013 Atorgament llicència ambiental central mini-hidràulica Cabiscol II


Informació addicional

17/04/2013

07-2013 Informació pública modificació ordenança fiscal escombraries


Informació addicional

17/04/2013

06-2013 Informació pública desafectació tram de camí públicCabiscol II


Informació addicional

13/02/2013

05-2013 Definitiu conveni urbanístic Cabiscol II


24/01/2013

04-2013 Informacio publica llicencia ambiental Cabiscol II


16/01/2013

Anunci 3-2013 convocatòria DOGC subasta antiga caserna


08/01/2013

02-2013 exposicio publica padro escombraries 2n semestre 2012


08/01/2013

01-2013 Plec de condicions i convocatoria subhastaantigacasernaGuardia Civil


28/12/2012

1. Anunci informacio publica conveni Cabiscol II


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web