29° / 11° Clar

Gestió Forestal Sostenible 2021

GENERALITAT DE CATALUNYA Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

- Concessió operació 08.03.01 Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (ANNEX 5), per manteniment de vies forestals estratègiques i obertura de línia de defensa contra incendis forestals d'accessibilitat (FAT).

Import aprovat: 12.258,00 €