35° / 14° Intervals de núvols

Gestió Forestal Sostenible 2022

L'ajuntament del Pont de Bar ha estat beneficiari de l’ajut per la redacció d’instruments d’ordenació forestal per un import de 2.341,97 €  (FEADER-DARP) dins de l’expedient  AU20401622, per la redacció del Projecte Ordenació Forestal Forest CUP 314 Partides Toloriu, corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per finques de titularitat públiques, i amb resultats satisfactoris.

Fons Europeu.png