35° / 14° Intervals de núvols

En xifres

Pont de Bar, el

Codi
250306
Comarca
Alt Urgell
Població
162
Superfície
42,62
Densitat
3,8
Altitud
861

Superfície (km²)

Municipi
42,62
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
3,8
Comarca
14,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
95
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
67
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
162
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
20
Comarca
2.587
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
101
Comarca
13.573
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
32
Comarca
3.715
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
887
Catalunya
256.461

Població

Municipi
162
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
1.332
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
58
Comarca
6.953
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
17
Comarca
1.809
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
313
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
95
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
1.255
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
43
Comarca
6.620
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
15
Comarca
1.906
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
574
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
67
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
144
Comarca
14.091
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
8
Comarca
2.364
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
10
Comarca
4.307
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
162
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
156
Comarca
17.815
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
6
Comarca
2.947
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
162
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
93
Comarca
8.920
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
1.487
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
95
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
63
Comarca
8.895
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
1.460
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
67
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
20
Comarca
2.406
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
20
Comarca
2.403
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
40
Comarca
4.809
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
25
Comarca
2.835
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
76
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
69
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
1
Comarca
115
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
113
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
125
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
1
Comarca
238
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
81
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
36
Comarca
2.619
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
15
Comarca
2.415
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
15
Comarca
1.659
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
6
Comarca
1.191
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
564
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
81
Comarca
8.448
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
14
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
1
Comarca
101
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
694
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
366
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
654
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
694
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
0
Comarca
-5,92
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-19,11
Comarca
20,82
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-25,48
Comarca
14,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
178
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
174
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
170
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
124
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
178
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
45
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
31
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
138
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
237
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
12,6
Comarca
14,9
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30,1
Comarca
29,1
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,3
Comarca
25,5
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
30,1
Comarca
30,5
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
15.259
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
68,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
133
Comarca
15.076
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
56,4
Comarca
53,6
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
117
Comarca
15.046
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
65
Comarca
67,7
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
124
Comarca
15.182
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
79
Comarca
67,9
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
35
Comarca
4.200
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
30
Comarca
3.715
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
65
Comarca
7.915
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
70
Comarca
8.390
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
170
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
825
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
480
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
3.425
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
4.900
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
285
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
90
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
215
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.150
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.740
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.800
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.905
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
900
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
290
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
4.900
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
6
Comarca
774
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
35
Comarca
5.126
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
869,36
Comarca
1.017,76
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
15
Comarca
2.236
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
16
Comarca
2.212
Catalunya
800.323

Total

Municipi
31
Comarca
4.448
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,2
Comarca
67,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
51,9
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
5,8
Comarca
518,6
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
53,1
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
8,6
Comarca
714,3
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
4,2
Comarca
306,1
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
4,3
Comarca
408,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
8,6
Comarca
714,2
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
80
Comarca
8.446
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
103
Comarca
6.198
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
183
Comarca
14.644
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
43,7
Comarca
57,7
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
96,5
Comarca
91,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
304
Comarca
44.369
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
18.184
Comarca
22.010
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
109
Comarca
139
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.525
Comarca
20.488
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.764
Comarca
5.571
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
38
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.583
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.621
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
8
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
25
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
4
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
38
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
18
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
13
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
667
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
92
Comarca
18.454
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
2.437
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
103
Comarca
411.506
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
50
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
59
Comarca
1.514
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
525
Comarca
2.625
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
8
Comarca
98
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
29
Comarca
671
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
115
Comarca
11.938
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
27
Comarca
1.888
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
62
Comarca
3.921
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
12
Comarca
934
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
216
Comarca
18.681
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,34
Comarca
1,43
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,6
Comarca
52,1
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
44
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
1.630,35
Catalunya
3.823.878,74