21° / -3° Clar

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2022

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2022

Import aprovat: 7.520,00 €